đầu tư định cư Malta

Quốc tịch Malta

Tư vấn kín:

mua quyền công dân Malta

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ các cá nhân hội đủ điều kiện có được quốc tịch Châu Âu thông qua Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta!

Liên hệ

Tất cả các thông tin được xử lý với mức độ bảo mật cao nhất có thể ngay khi chúng tôi nhận được!

Số điện thoại của Chúng tôi

+356 2778 1284

Địa chỉ & Vị trí

Chúng tôi có trụ ở tại trung tâm của Valletta, thủ đô xinh đẹp của Malta. Chúng tôi cũng có một văn phòng chi nhánh trên đảo Gozo.

Trụ sở Chính:
199 Main Street
Haz-Zebbug
Malta
Văn phòng Chi nhánh:
5 Salvatore Psaila Street
Victoria, Gozo
Malta