đầu tư định cư Malta

Quốc tịch Malta

Tư vấn kín:

mua quyền công dân Malta

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ các cá nhân hội đủ điều kiện có được quốc tịch Châu Âu thông qua Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta!

Luật sư Di trú ở Malta

Lựa chọn Đại lý cho Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta là một quyết định vô cùng quan trọng và không nên được xem nhẹ. Trong khi các cơ quan quản lý của chính phủ quản lý chương trình, Cơ quan Nhận Diện Malta quy định chặt chẽ các Đại lý được Công nhận của Chương trình IIP để đảm bảo họ có kỹ năng và được đào tạo phù hợp, chỉ có khách hàng mới có thể xác định đại lý nào phù hợp nhất với họ. Tiến sĩ Anton Tabone & Các Đồng Nghiệp đã giúp đỡ các công dân nước ngoài đối với tất cả yêu cầu pháp lý của họ ở Malta trong hơn 10 năm và đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng đối với Chương trình đầu tư để có quốc tịch của Malta.

“Cực kỳ Am hiểu”

“Dịch vụ nhanh và Chuyên nghiệp”

“Liên hệ chặt trẽ”

Dr. Anton Tabone

Luật sư

luật sư di trú Malta

Là một nhà ngoại giao cấp cao của Malta tại Liên Hợp Quốc ở New York, Tiến sĩ Anton Tabone là một luật sư chuyên nghiệp và hoạt động thực tiễn tư vấn và pháp lý tư nhân ở Malta nhằm hỗ trợ các khách hàng quốc tế trong việc có quốc tịch theo Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta (IIP). Tiến sĩ Tabone đã được chứng nhận là một Đại lý được Công nhận của chương trình sau khi đáp ứng tất cả các yêu cầu cấp phép và do đó đã được cấp phép để đại diện đầy đủ cho các đương đơn hay các ứng viên tiềm năng theo Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân của Malta (mang giấy phép hành nghề số IIP086). Tiến sĩ Tabone cũng là Người được Ủy thác Đăng ký được Công nhận (ARM) đã được Cơ quan Thuế Quốc tế thuộc Sở Thuế vụ Quốc Đảo chấp thuận để xử lý các đơn xin cư trú của Malta (mang giấy phép hành nghề số ARM337).

Với tư cách là cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Malta cũng như các cựu Đại sứ của Hội đồng Nghị viện của Địa Trung Hải tại Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, Tiến sĩ Tabone luôn có sự hỗ trợ từ mạng lưới quốc tế rộng rãi của các chuyên gia đáng tin cậy và có uy tín. Tiến sĩ Tabone giữ chức Hội đồng Quản trị của nhiều Công ty và Quỹ Nhà đầu tư Chuyên nghiệp Quỹ đăng ký ở Malta và hiểu rõ chính trường ở Malta và đã hai lần được bầu làm Ủy viên Hội đồng địa phương. Tiến sĩ Tabone nhận bằng Tiến sỹ Luật của Trường Đại học Malta vào năm 1995.

Bạn quan tâm đến Chương trình đầu tư để có quốc tịch Malta? Hãy gọi điện thoại cho chúng tôi ngay hôm nay để sử dụng kinh nghiệm của Tiến sĩ Anton Tabone giải quyết giúp bạn!